Правила сайту

Регламент сайту Zatrudnij.com

 

§1 Визначення

Визначення, що використовуються в даних правилах, мають наступне значення:

Заявка – заявка надіслана Кандидатом за допомогою Сервісу, у відповідь на Оголошення розміщене у Сервісі Працедавцем.
Кандидат – фізична особа, що володіє повною дієздатністю, яка використовує платформу для того, щоб встановити контакт з Роботодавцем без створення Облікового запису в Сервісі.
Обліковий Запис – електронна послуга; призначена виключно для Користувача, частина Сервісу, в якій користувач може керувати своїми оголошеннями фірми, а також Заявками від Кандидатів. Обліковий запис дозволяє Користувачеві користуватися Послугами.
Логін – створений Користувачем індивідуальний та унікальних адрес електронної пошти, для користування Сервісом, що одночасно є ідентифікатором Користувача в Сервісі; до Логіна Користувачем створюється індивідуальний пароль.
Оголошення – оголошення про набір на певну посаду, розміщене у Сервісі Працедавцем.
Працедавець – юридична особа або організаційна одиниця, яка не є юридичною особою, а також будь-яка фізична особа, що володіє повною дієздатністю, яка укладає Договір з Постачальником послуг, у зв’язку зі своєю підприємницькою діяльністю або професійною діяльністю.
Регламент – дані правила надання Послуг та користування Сервісом.
Сервіс – група сторінок що дозволяють використання Послуг, що знаходяться на головному домені Постачальника послуг www.zatrudnij.com.
Договір – договір про надання електронних послуг укладений між Роботодавцем і Постачальником послуг в момент реєстрації Облікового запису і прийняття Правил, загальні положення яких складають зміст цього Регламенту.
Послуга – послуги, що надаються в електронній формі Постачальником Послуг, визначені цим Регламентом, зокрема, вони полягають в наданні доступу до функціональності Сервісу.
Клієнт – Працедавець або Кандидат на посаду.
Постачальник послуг – Фірма Neximo Sp. z o.o. з офісом у м. Міколув (вул. Жвірки і Віґури 65, 43-190, Міколув), внесена в реєстр підприємців Національного Судового Реєстру, який ведеться районним Судом Катовіце Схід у Катовіце, VIII Господарський Відділ Національного Судового Реєстру під номером НСР (KRS): 0000666564, Індивідуальний Податковий Номер (NIP): 6351841449 та обліковий статистичний номер суб’єкта господарської діяльності (REGON): 366735809, зі статутним капіталом 5000,00 польських злотих.
Користувач – Працедавець або інша уповноважена Працедавцем особа для адміністрування його Обліковим записом, що має доступ до Послуг у межах Сервісу.

 

§2 Загальні Положення

1. Дані правила визначають умови використання та функціонування інтернет – Сервісу, розташованого за адресою: www.zatrudnij.com та права та обов’язки Клієнтів, що використовують Сервіс.
2. Власником Сайту, що надає Послуги, описані в даному Регламенті є Постачальник послуг.
3. Умовою використання Послуг є ознайомлення зі змістом Правил і прийняття всіх положень, з одночасним зобов’язанням їхнього дотримування. Працедавець зобов’язаний ознайомити із Правилами усіх Користувачів перед першим входом в Сервіс та третім особам, що уповноважені та мають доступ до облікового запису Роботодавця.
4. Користувач, починаючи користуватися Послугами заявляє, що ознайомився з цими Правилами та приймає їх зміст і те, що використання Послуг у зв’язку зі своєю підприємницькою або професійною діяльністю.
5. Після прийняття Правил, та підтвердженням реєстрації Облікового запису наданого Постачальником послуг, між Постачальником і Роботодавцем укладається Договір на термін, що відповідає терміну наявності активного Облікового запису Роботодавця в Сервісі.
6. Клієнт несе повну відповідальність за надання Сервісу неповних або невірних даних, зокрема, за надання нереальних даних або таких, що належать іншій особі або компанії.
7. Використання Сервісу є безкоштовним.
8. Постачальник залишає за собою можливість введення плати за використання Сайту в будь-який момент і без пояснення причин. Про введення плати Користувач буде повідомлений електронною поштою на адресу електронної пошти, яка використовується в Сервісі за 7 днів до введення оплати. Платні тарифи будуть діяти для нових Оголошень, розміщених у Сервісі, після дати введення оплати.
9. Постачальник послуг має право доручити поточну технічну підтримку Сервісу третім особам.
10. Для використання Сервісу на стороні Клієнта повинні бути дотримані наступні мінімальні технічні вимоги:

 • пристрій з доступом до мережі інтернет із можливістю для правильного відображення Сервісу;
 • встановлено актуальну версію веб-браузера: Microsoft Internet Explorer 8.0 або новішу версію, Mozilla Firefox 20.0 або новішу версію, Apple Safari 4.0 або новішу версію, Google Chrome 23.0 або новішу версію;
 • активний обліковий запис електронної пошти (e-mail);
 • включену підтримку Cookies, JavaScript.

11. У разі невиконання мінімальних технічних вимог, Сервіс може працювати некоректно.

 

§3 Послуги, що надаються Постачальником послуг

1. Постачальник послуг надає послуги, що полягають у:

Для Працедавця:

 • Публікації у Сервісі Оголошень, внесених Роботодавцем з допомогою форми додавання Оголошень.
 • Доступ до модулів управління Оголошеннями, а також Заявками від Кандидатів.
 • Надсилання поштових повідомлень про нові Заявки від Кандидатів.
 • Публікування візитної картки Працедавця в Сервісі.

Для Кандидата:

 • Відправлення Заявок за допомогою Сервісу, з допомогою заповнення форми Заявки, а також приєднання файлу резюме з комп’ютера.
 • Перегляді оголошень розміщених Працедавцями.
 • Перегляді візитних карток Роботодавців з можливістю контакту за допомогою онлайн-форми.

2. Час публікації Оголошення в Сервісі може встановлюватись Користувачем для кожного оголошення індивідуально, за замовчуванням цей термін становить 30 днів. Користувач у будь-який момент може відімкнути видимість пропозиції, з допомогою Облікового запису Користувача.
3. Після закінчення терміну публікації, про який йдеться вище, Оголошення буде виключено публічного доступу. Оголошення і надалі буде доступне в Обліковому записі Користувача.
4. Постачальник послуг залишає за собою право розміщення реклами третіх осіб на Сайті, при цьому, Він не несе відповідальності за якість та зміст розміщуваних рекламних матеріалів.
5. Постачальник послуг має право відмовитися від укладення Договору із певним суб’єктом, без пояснення причин.
6. Постачальник надає послуги в безперервному режимі за винятком технічних перерв, необхідних для правильного функціонування Сервісу, зокрема, пов’язаних з технічним обслуговуванням, ремонтом і тестуванням обладнання для інформаційних технологій або розвитком і модернізацією Сервісу.
7. Про заплановані перерви в діяльності Сервісу Постачальник послуг буде інформувати учасників шляхом повідомлення на електронну пошту вказану при реєстрації в Сервісі мінімум 24 години перед початком технічних робіт.
8. Постачальник послуг прикладатиме усіх можливих зусиль, щоб технічні перерви відбувались у нічний час.
9. Постачальник послуг не несе відповідальності за неналежне надання Послуг з причин що належать до третіх осіб, таких як оператори телекомунікаційних чи електромереж або інших незалежних від Постачальника послуг причин.
10. Постачальник не несе відповідальності за шкоду спричинену внаслідок неправильної діяльності обладнання, а також програмного забезпечення Клієнтів.

 

§4 Правила використання послуг, що надаються Постачальником послуг

1. Працедавець зобов’язаний надати реальні дані під час процесу реєстрації Облікового запису і несе повну відповідальність за подання помилкових або неправдивих даних.
2. За зміст та дані, розміщені на Сайті третіми особами, які ідентифікуюся Логіном і паролем Роботодавця несе відповідальність Працедавець.
3. Постачальник послуг не несе відповідальності за зміст оголошень, а також файли, розміщені Клієнтами в Сервісі.
4. Клієнтам заборонено впровадження протизаконних повідомлень та даних. Постачальник послуг може тимчасово зупинити або повністю видалити Обліковий запис Роботодавця без попереднього повідомлення у разі порушення Користувачем правил суспільного співіснування або розміщення повідомлень та матеріалів що порушують чужі блага, зокрема, особисті, або нематеріальні, або пропагують насильство або містять еротичний характер.
5. Постачальник послуг може розірвати Договір негайно у випадку:

 • порушення Користувачем умов Договору, Правил або чинного законодавства;
 • дій Користувача, що шкодять іншим Користувачам, третім особам, або Постачальнику послуг;
 • якщо Постачальник зобов’язаний розірвати договір у відповідності з положеннями чинного законодавства.

6. Постачальник повідомляє про видалення Облікового запису шляхом повідомлення відправленого на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації, вказавши одночасно підставу розірвання договору.
7. Якщо Обліковий запис Роботодавця було видалено Постачальником послуг, особливо як наслідок порушення Правил, Постачальник послуг може відмовити даному Працедавцеві, будь яких послуг надалі.
8. У разі порушення цих Правил, Працедавець не має права на відшкодування пов’язані із видаленням Облікового запису і даних які містяться у ньому.
9. Публікація Користувачем Оголошення у Сервісі є рівнозначним із наданням Постачальнику послуг права використовувати Оголошення, а також його елементів наприклад логотип, зображення, та зміст повідомлень у рекламних цілях, та цілях в яких було створено Сервіс, без територіальних обмежень, на період у якому Користувач має активний Обліковий запис у Сервісі. Право на використання Оголошення не є ексклюзивним.
10. Користувач висловлює свою згоду на субліцензію на опубліковані у Сервісі Оголошення про які йде мова у п. 9 вище.
11. Користувач надає згоду на розміщення Оголошень на інших сайтах що належать Постачальнику послуг, або на сторінках його партнерів на період в якому Користувач має активний Обліковий запис в Сервісі.

 

§5 Розірвання договору

1. У випадку бажання відмовитись від Послуг, Працедавець зобов’язаний надіслати повідомлення на електронну пошту biuro@zatrudnij.com із заголовком “відмова (rezygnacja)”. Заяви про відмову приймаються тільки з адреси електронної пошти, прив’язаної до Облікового запису Працедавця. Заява про відмову має містити назву фірми та причину відмови.
2. Постачальник послуг видалить Обліковий запис Працедавця протягом 48 годин від моменту отримання заяви про відмову від послуг.
3. Заява про відмову від послуг у спосіб який описано в §5 п.1., тягне за собою розірвання Договору з моменту видалення Облікового запису Роботодавця.

 

§6 Захист персональних даних

1. Персональні дані передаються одержувачем послуги обробляються постачальником Послуг, який є Адміністратором Персональних Даних у розумінні закону від 29.8.1997 року. про захист персональних даних.
2. У разі Заявки Кандидата за допомогою Сервісу, адміністратором персональних даних Кандидата стає одночасно і Працедавець, в тій мірі, в якій вони були надані у формі Заявки на посаду. Працедавець несе відповідальність за обробку персональних даних Кандидата у відповідності з існуючим законодавством.
3. Постачальник послуг не обробляє персональні дані Кандидата заявника на посаду за межами Сервісу.
4. Діапазон оброблюваних персональних даних визначає діапазон, наданих Клієнтом, а потім переданих Адміністратору за допомогою відповідної форми, даних. Обробка персональних даних Клієнта може стосуватись його імені, прізвища, адреси електронної пошти, номеру телефону, освіти, професійного досвіду і IP-адресу комп’ютера.
5. Персональні дані Користувачів обробляються з метою: (а) реалізації положень законодавства, (б) створення Облікового запису, надання послуг в електронній формі, розгляду поданих скарг та інших дій, зазначених у Правилах, (в) маркетингових або комерційних Послуг.
6. Зазначення персональних даних є добровільним, однак відсутність згоди на обробку персональних даних, зазначених в якості обов’язкової, зробить неможливим надання Послуг і виконання Договору Постачальником Послуг.
7. Юридичною основою обробки персональних даних, у випадку, про який йде мова у п. 3 (a) передбачений законом дозвіл на обробку даних, необхідних для того, щоб діяти у відповідності з законом, а у випадку, про який йде мова у п. 3(б) і (в), це законні повноваження для обробки, необхідні для виконання договору, коли особа, до якої відносяться дані, є її стороною, або коли це необхідно для вжиття заходів до укладення договору на вимогу особи, якій належать дані або добровільно виражена згода Користувача.
8. Персональні дані Клієнтів можуть бути передані в обробку тільки в цілях реалізації договорів про надання послуг за допомогою електронної пошти через Постачальника послуг хостинговій компанії та компанії, що надає бухгалтерські послуги для Постачальника послуг. Персональні дані, зібрані Постачальником послуг можуть бути також надані: відповідним державним органам на їх вимогу на підставі відповідних законів або іншим особам і організаціям – у випадках, передбачених законодавством.
9. Надання персональних даних третім особам, не уповноважених згідно з цими Правилами, може відбутися тільки за раніше висловленої згоди Клієнта, до якого відносяться дані.
10. Клієнт має право контролювати обробку даних, які його стосуються, що містяться у базі даних, а особливо право на:

 • доступ до своїх особистих даних, вносити доповнення та виправлення даних через запит до Постачальника послуг;
 • запити тимчасового або постійного припинення їх обробки або їх видалення, якщо вони є неповними, застарілими, помилковими або були одержані з порушенням закону, або вже не потрібні для реалізації мети, для яких вони були зібрані;
 • заперечення проти обробки своїх персональних даних у випадках, передбачених законодавством, – також право вимагати їх видалення, коли вони стануть не потрібні для тієї мети, для якої вони були зібрані.

11. У разі отримання Постачальником послуг повідомлення про використання Клієнтом послуги, що надається в електронній формі у невідповідності з Правилами або чинним законодавством (недозволене використання), Постачальник має право обробляти особисті дані Клієнта в обсязі, необхідному для встановлення відповідальності Клієнта.
12. Сервіс може зберігати http запити у зв’язку, з чим в лог-файли сервера можуть бути збережені деякі відомості, в тому числі IP-адреса комп’ютера, з якого надійшов запит, назва станції Клієнта – ідентифікація здійснюється по протоколу http, якщо можливо, дата і вільний час реєстрації на Сайті, і про приймання запиту, кількість байт, надісланих сервером, URL-адресу сторінки раніше відвіданих отримувачем послуги, якщо Клієнт перейшов по посиланню, інформація про браузер Клієнта, інформацію про помилки, які сталися при реалізації транзакцій http. Лог-файли можуть бути зібрані, як матеріал для правильного адміністрування Сервісу. Доступ до інформації мають тільки особи, які мають право адміністрування інформаційної системи. Файли лог-файлів можуть бути проаналізовані для складання статистики трафіку на Сайті і поширених помилок. Підсумок такої інформації не ідентифікує Клієнта.
13. Постачальник застосовує організаційні та технічні заходи для захисту оброблюваних персональних даних, відповідну для загроз, а також категорії даних, що знаходяться під захистом, і, зокрема, забезпечує технічно та організаційно дані перед їх наданням третім особам, збір через не уповноважених осіб, обробки з порушенням закону та зміною, втратою, пошкодженням або знищенням. Зібрані персональні дані Користувачів зберігаються на захищеному сервері й дані захищають також внутрішні процедури Постачальника послуг з обробки персональних даних та політики інформаційної безпеки.
14. Для входу в Обліковий запис необхідно ввести Логін і пароль доступу. Щоб забезпечити відповідний рівень безпеки, пароль для доступу до Облікового запису існує у Сервісі виключно в зашифрованому вигляді.
15. Постачальник послуг вказує одночасно, що використання мережі Інтернет та електронних послуг можуть бути пов’язані з конкретними телеінформаційними ризиками, такими як: наявність та функціонування інтернет-черв’яків (spyware), програм-шпигунів і шкідливих програм, у тому числі комп’ютерних вірусів, а також можливість бути підданим зламуванні або фішингу (“ловля паролів”), та інші. Щоб отримати більш детальну та професійну інформацію про безпеку поведінки в мережі Інтернет, Постачальник послуг рекомендує їх отримати у компаній, що спеціалізуються на такого виду послугах у сфері інформаційних технологій.
16. Для правильної роботи Сервісу, Постачальник послуг використовує технологію файлів Cookies. Cookies являють собою пакети інформації, що зберігаються на пристрої Клієнта за допомогою Сервісу, як правило, містять інформацію за призначенням даного файлу, за допомогою якої Клієнт користується послугами – це, як правило, адрес Сервісу, дата розміщення, термін дії, унікальний номер і додаткову інформацію за призначенням даного файлу.
17. Постачальник послуг використовує два типи Cookies: сесійні куки, які незворотно видаляються разом із закінченням сесії браузера Клієнта і постійні, які залишаються після завершення сеансу браузера на пристрої Клієнта, аж до їх видалення.
18. На основі файлів Cookies, як сесійних, так і активних, не можливо визначити особу Клієнта. Механізм Cookies не дозволяє на завантаження будь-яких персональних даних.
19. Файли, що генеруються безпосередньо через Сервіс не можуть бути прочитані іншими сервісами. Зовнішні Cookies (тобто Cookies, розміщені у партнерів Постачальника послуг) можуть бути прочитані через зовнішній сервер.
20. Постачальник послуг використовує Cookies в наступних цілях: для перевірки автентичності Клієнта на Сервісі та підтримання сесії Клієнта; налаштування Сервісу та налаштування вмісту сторінок згідно з уподобаннями Клієнта, такі як: розпізнавання пристрою Клієнта, запам’ятовування налаштувань, обраних Клієнтом; забезпечення безпеки даних і використання Сервісу; аналізу і дослідження аудиторії; надання рекламних послуг.
21. Постачальник послуг використовує Зовнішні Cookies в наступних цілях: створення статистики (анонімних), що дозволяють оптимізувати юзабіліті Сервісу, за допомогою аналітичних інструментів, таких як Google Analytics і Yandex metrica і Hotjar; використання інтерактивних функцій за допомогою соціальних мереж: linkedin.com, plus.google.com, youtube.com, facebook.com і twitter.com.
22. Клієнт може самостійно змінити налаштування Cookies у будь-який час, вказавши умови їх зберігання, через налаштування веб-браузера або через налаштування послуги. Користувач може самостійно видалити, збережені на пристрої Cookies у будь-який час, у відповідності з інструкцією виробника браузера. Користувач може відімкнути збереження Cookies на пристрої, але це може призвести до недоступності всіх або частини функцій Сервісу.
23. Докладна інформація про використання Cookies можна знайти в налаштуваннях браузера, яким користується Клієнт.

 

§7 Процедура рекламації

1. Будь-які рекламації, пов’язані з наданням послуг Постачальником Послуг, повинні бути представлені на адресу електронної пошти biuro@zatrudnij.com з заголовком “рекламація (reklamacja)”.
2. Рекламація повинна містити назву компанії, Логін Користувача і детальний опис та причину рекламації.
3. Скарги не будуть розглядатися в разі недотримання рекомендацій з §7 п. 1 і 2.
4. Постачальник послуг розгляне рекламацію протягом 14 днів з дати успішної доставки її на адресу електронної пошти, зазначеної у Правилах.
5. У разі, коли рекламація вимагає додаткового оформлення, термін розгляду 14 днів рахується від дати завершеного і правильно поставленого пред’явлення рекламації.
6. Позитивний або негативний розгляд рекламації постачальником Послуг, є остаточним.
7. Інформація про розгляд рекламації передається тільки і виключно електронною поштою на адресу електронної пошти пов’язаної з Обліковим записом Користувача.
8. Будь які інші повідомлення, пропозиції, питання або зауваження до роботи Сервісу надсилайте на адресу електронної пошти biuro@zatrudnij.com

 

§8 Прикінцеві Положення

1. Договори, що випливають з цих Правил, укладаються польською мовою та згідно із польським законодавством у питаннях, не врегульованих Правилами, застосовуються положення Цивільного Кодексу.
2. Зміст Правил доступна за адресою www.zatrudnij.com/regulamin і в будь який момент може бути роздрукована або збережена на будь-якому носії.
3. Правила набувають чинності з дати публікації на Сервісі.
4. Постачальник послуг залишає за собою право вносити зміни в Правила.
5. Про зміну Правил, Клієнт буде поінформований електронною поштою на адресу електронної пошти, яка використовується в Сервісі.
6. У разі змін, описаних вище, Клієнт має право не прийняти нової редакції Правил. Про не прийняття Правил, Клієнт може повідомити електронною поштою на адресу biuro@zatrudnij.com протягом 7 днів з дати опублікування нової редакції Правил. Заява про відмову тягне за собою розірвання Договору, як це описано у §5, п. 1-3.
7. У разі виникнення будь-яких розбіжностей між українською версією цих Правил та будь яким їх перекладом за обов’язкову законну версію Договору вважається версія польською мовою.
8. Будь-які спори, що виникають з укладених Договорів, підлягають юрисдикції польського права і польським судам в загальному, у властивому суді, за місцем знаходження Постачальника послуг.

Контакти

Neximo Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 65
43-190 Mikołów, Poland

NIP: 6351841449
REGON: 366735809
KRS: 0000666564

biuro@zatrudnij.com
pomoc@zatrudnij.com
reklama@zatrudnij.com

Про нас

Zatrudnij.com сайт із оголошеннями про працевлаштування для громадян України, що бажають працювати в Польщі. Відправлення резюме (заявки) на вакансії повністю безкоштовне і не вимагає реєстрації на сайті.

Правила сайту

Приєднатися до нашої групи!


Робота в Польщі